Hoe werken wij? – Logopedie voor jou – Den Haag-Ypenburg

Hoe werken wij?

Hoe werken wij?

Verwijzing

Je kunt door je huisarts of een specialist (o.a. KNO-arts, pedagoog, orthodontist, neuroloog) worden verwezen voor onderzoek of behandeling. In sommige gevallen is het mogelijk om aan te melden zonder verwijzing. Dit wordt DTL-screening genoemd waartoe mijn praktijk bevoegd is.

Aanmelding

Als je een verwijzing hebt en in behandeling wil komen, klik dan op  aanmelden. Vul het scherm zo volledig mogelijk in. Daarna wordt zo spoedig mogelijk contact met je opgenomen. Je kunt natuurlijk ook via telefoon of per mail contact opnemen. De gegevens staan links op de webpagina vermeld.

Behandeling

De eerste afspraak bij mij, de logopedist bestaat uit een vraaggesprek en een onderzoek. Voor een uitgebreid onderzoek zijn meerdere afspraken noodzakelijk. Na het onderzoek wordt de conclusie met jou besproken en wordt beslist of er een behandeling volgt. Iedere behandeling duurt 25 minuten. In de meeste gevallen wordt er één keer per week behandeld. Een andere frequentie is ook mogelijk. Indien nodig kan de behandeling aan huis plaatsvinden. Tijdens de behandeling wordt er geoefend en het is de bedoeling om deze oefeningen thuis te herhalen. Het verloop van de behandeling wordt regelmatig met je besproken. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de soort en de ernst van de klacht.

Samenwerking

Ik werk nauw samen met o.a. huisartsen, orthodontisten en KNO-artsen, maar ook met schoolbegeleidingsdiensten en ik heb direct contact met basisscholen.

Vergoeding

De behandeling wordt meestal geheel vergoed door de zorgverzekeraar. Van te voren vraag je daartoe een machtiging aan bij de verwijzer (meestal de huisarts). Afspraken hierover kun je vinden in de polisvoorwaarden. De tarieven voor logopedie zijn wettelijk vastgesteld. In de huidige basisverzekering zit logopedie in het basispakket, zowel voor kinderen als voor volwassenen. Mijn praktijk heeft een contract met alle zorgverzekeraars.

Waarneming

Waarneming kan nodig zijn in verband met ziekte, vakantie en/of studieverlof. Waarneming zal altijd geschieden door een gediplomeerde logopedist.

Privacy

De logopedist neemt kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Binnen de logopediepraktijk wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie. Het privacyreglement van de NVLF zal worden nageleefd.

Klachten

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. Het klachtenrecht van de NVLF is hieraan verbonden. De logopediepraktijk volgt de klachtenregeling van de NVLF.